Werkgroep ’t Zandtsternijs

Dorpskrantje

Bewoners van ’t Zandt kunnen lid worden van vereniging voor Dorpsbelangen en leden ontvangen dan één keer per maand het dorpskrantje ’t Zandtsternijs (juli en augustus niet).

In het krantje staan vaste rubrieken en overige informatie met betrekking tot en voor het dorp.

Een team van vrijwilligers zorgt dat het krantje gevuld wordt, gedrukt wordt en rondgebracht wordt. 

Leden werkgroep

Frieda Drenth
Redactie, samenstelling en verspreiding van dorpskrantje ’t Zandtsternijs

Iets te plaatsen?

Mocht een dorpsbewoners ook iets in het krantje willen plaatsen, dan kan het naar de redactie gemaild worden. In het krantje staan de voorwaarden waaraan het moet voldoen.