Werkgroep `t Zandster festival

Festival

Eens in de zoveel jaar neemt de Vereniging voor Dorpsbelangen het initiatief om een Festival te organiseren.

Doel van het Festival is om de verbinding onder de dorpsbewoners te bevorderen. De organisatie van het festival wordt altijd gestart met het vormen van een werkgroep die bestaat uit afgevaardigden van zoveel mogelijk geledingen in het dorp.

Dorpsgenoten die graag mee willen helpen kunnen zich via het secretariaat aanmelden.

Leden werkgroep

Contactpersoon: Anja Nieboer

Foto Festival

De werkgroep krijgt als taak om een programma te maken dat na overleg met de achterban wordt vastgesteld.