Werkgroep Kids in de leeftijd van 2 tot en met groep 8 van de basisschool

Activiteiten

Ook deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die er met z’n allen voor zorgen dat kinderen in bovengenoemde leeftijd over het gehele jaar vermaakt worden met allerlei activiteiten zoals Paaseieren zoeken, Speelweek in de zomer van maandag t/m vrijdag, Halloween optocht, gezamenlijk de Kerstboom optuigen bij de school en een Knutsel dag tijdens schoolvakanties.

De werkgroep beslist zelf welke vrijwilligers zich met welke activiteit bezig houden en wat en hoe ze het willen doen.

De werkgroep maakt een jaarplan en ontvangt van Dorpsbelangen een passend budget. 

Contactpersoon: Geesje Reurich

Deze werkgroep organiseert de jaarlijkse speelweek maar ook
Paaseieren zoeken
Springkussenfestival
Knutselmiddag
Halloweentocht
Kerstboom versieren

Foto?

De werkgroep regelt zelf nog een collecte in het dorp en zoeken sponsoren om daarmee een deel van de kosten van alle activiteiten te kunnen betalen.