Nieuws van de bestuurstafel

Nieuws van de bestuurstafel, december 2022


1.         BEWEEGPLEKKEN

Op 8 november heeft de werkgroep beweegplekken weer overleg gehad. De plekken waar we graag de beweegapparaten willen hebben en welke apparaten de voorkeur hebben, wordt vanaf nu verder door de Gemeente en Huis voor de Sport Groningen beoordeeld, dit in verband met o.a. het beschikbaar budget. Inmiddels heeft de gemeente de aanbestedingsprocedure gestart, dit gaat ongeveer 3 maanden duren.
In februari/maart 2023 moeten partijen hun plannen voorleggen en zal een commissie een keuze gaan maken welke partij(en) het mogen uitvoeren. Daarna gaat de werkgroep nog een keer in overleg om te bespreken of alles naar wens is uitgezet en daarna wordt het plan in
’t Zandtsternijs geplaatst. Het streven is om de beweegplekken voor de zomervakantie te realiseren

2.         WERKGROEP KIDS 2 t/m 12 STOPT
Na vele jaren de kinderen in het dorp vermaakt te hebben met allerlei activiteiten zoals Paaseieren zoeken, Knutselmomenten, Speelweek, Halloween en Kerstboom optuigen, willen Jacolien Zuur en haar mede helpers het stokje graag doorgeven en ook omdat Jacolien inmiddels is verhuisd. Op de vrijwilligersavond in januari 2023 zullen wij afscheid van ze nemen.

            NIEUWE WERKGROEP KIDS 2 t/m 12 GEZOCHT
Inmiddels hebben we geluiden gehoord dat er wel belangstelling is om de activiteiten over te nemen. Maar het houdt sommige enigszins tegen om zich aan te melden omdat er wel heel activiteiten zijn te regelen. Dorpsbelangen heeft de activiteiten onder één werkgroep ingedeeld, maar dat wil niet zeggen dat iemand alleen deze activiteiten aan zou moeten sturen. Wanneer er meerdere personen zijn die het leuk vinden om iets voor de kinderen in ’t Zandt te doen, dan kunnen de activiteiten ook heel goed verdeeld worden. Bestuur van Dorpsbelangen denkt graag mee in de ideeën die er zijn, neem dus gerust contact op met ons.
We hopen van ganse harte dat er belangstelling is, want wees eerlijk. Het zou toch heel erg jammer zijn dat er niets meer gedan wordt voor de kinderen. Moeder, vaders en andere belangstellenden, neem alstublieft contact op. We zijn bereikbaar via de Dorpsbelangen telefoon 06-302 54 543 of mailadres: secretariaat.d.b.tzandt@gmail.com

3.         DORPSBUDGET
Gemeente Eemsdelta wil met ingang van 2023 een dorps- en wijkbudget invoeren. Dit houdt in dat een dorp of wijk van de gemeente een vast bedrag aan subsidie toegewezen krijgt. Betreffende dorp of wijk krijgt de verantwoordelijk om uit dat budget zelf te bepalen welke subsidie verzoeken van o.a. verenigingen of particuliere verzoeken, voor bijvoorbeeld het organiseren van een niet commerciële activiteit op gebied van o.a. leefbaarheid, wel of niet gehonoreerd worden. Dit alles in het kader van richtlijnen die de gemeente verstrekt. Wanneer het Dorpsbudget is ingevoerd, kunnen er geen verzoeken om subsidie meer gericht worden aan de gemeente. Vereniging van Dorpsbelangen heeft te kennen gegeven het budget voor ’t Zandt te willen beheren. Het budget bevat een vast bedrag van € 4.000,00 en daarbij een bedrag van € 2,00 per inwoner
(‘t Zandt heeft ongeveer 525 inwoners). De komende maanden zal het bestuur door de gemeente begeleidt worden hoe het één en ander uit te zetten. Zodra alles duidelijk is zal er meer informatie vertrekt worden aan bewoners en verenigingen.

4.         NIEUWE BESTUURSLEDEN
Sinds kort zijn twee bestuursleden afgetreden, dit zijn Piet Louwes en Christine Meijer. Christine vervulde de functie van penningmeester. Anja Nieboer-Emmelkamp en Rein Kruger staan klaar om de plaatsen in te vullen. Normaal worden nieuwe bestuursleden gekozen op een ledenvergadering. Het huidige bestuur zou graag zien dat de nieuwe bestuursleden officieel mee gaan draaien. Daarom wordt bij deze aan de leden gevraagd of ze per direct akkoord zijn met de aanstelling. Mocht u het met de keuze die het bestuur gemaakt heeft niet eens zijn, laat het
dan per mail weten vóór 10 januari 2023. Heeft het bestuur na die datum geen reacties ontvangen, dan zullen Anja en Rein toetreden tot het bestuur. Rein heeft reeds te kennen gegeven het penningmeesterschap te willen vervullen. Bovenstaande mededeling zou in de voorgaande Zandtsternijs geplaatst worden, onze excuses dat het iets later geplaatst is.

5.         HALLOWEEN OPTOCHT
Op zaterdag 29 oktober, toen het donker was ingevallen, was het even griezelen in het dorp. Een stoet van verklede kinderen en met lichtjes liepen onder begeleiding van o.a. de ouders door de straten. Ze hebben bij een aantal adressen aangebeld om wat lekkers te vragen. Het was mooi om te zien!

6.         BURGERMEESTER ONTVANGT SINT
 
Op verzoek van Dorpsbelangen heeft burgermeester Ben Visser Sinterklaas ontvangen in ’t Zandt. Het ontvangst heeft plaats gehad op het Torenplein. Sinterklaas heeft daarna onder begeleiding van de kinderen, muziekvereniging “Oranje” en alle andere belangstellenden een tocht gemaakt door het dorp. De kinderen in de leeftijd van 0 t/m groep 8 van de basisschool kregen bij hun huisadres een cadeautje van Sint en Piet uitgereikt.

7.         KLINKEN OP 2023
Bij aanvang van het nieuwe jaar zouden we graag met de dorpsgenoten willen klinken op het nieuwe jaar. Vanaf 0.30 uur bent u welkom op het torenplein. Zie ook de uitnodiging elders in ’t Zandtsternijs.
Klokluiden start vanaf 0.00 uur.

8.         NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR LEDEN
Op vrijdag 6 januari organiseert Dorpsbelangen een nieuwjaarsreceptie. Zie ook de uitnodiging in deze Zandtsternijs. De receptie is bedoeld voor leden en het bestuur hoopt velen te mogen begroeten. U bent welkom!

9.         VRIJWILLIGERSAVOND
 
Zoals we al eerder hebben aangegeven organiseert Dorpsbelangen op vrijdag 20 januari een vrijwilligersavond. Zo rond de 70 leden helpen op de een of andere manier mee aan een activiteit. Op de avond worden vertrekkende vrijwilligers bedankt en na afloop van het officiële gedeelte drinken we een drankje en sluiten we af met een Pub Quiz. Alle vrijwilligers worden persoonlijk uitgenodigd. Mochten we per ongeluk
een vrijwilliger hebben overgeslagen (wat we niet hopen), laat het Johanna dan even weten. Mobiel 06 – 51 11 12 87         

10.       VERDWENEN  FOTOBORD
Langs de wandelroute om het dorp zijn Fotoborden met gedichten geplaatst. Het bord nabij het bruggetje over het Maar aan de Alberdapad is het Fotobord verdwenen. Weet iemand er iets van af of waar het fotobord is gebleven? Zo ja, laat het dan weten via het mailadres van Dorpsbelangen. Alvast bedankt.

11.       FESTIVAL ’t ZANDT 2023
Inmiddels is er een werkgroep gevormd en deze hebben op woensdag 23 november jl. een 1e overleg gehad. Zij gaan plannen maken en de bewoners worden over de voortgang op de hoogte gehouden.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Johanna Kroes