Nieuws van de bestuurstafel mei 2023

Bestuurssamenstelling

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 maart heeft Johanna Kroes afscheid genomen als voorzitter en werd in het Zandtsternijs van april een vacature geplaatst voor een nieuwe voorzitter.

Nogmaals willen wij als bestuur Johanna ook via deze weg hartelijke bedanken voor haar inzet als voorzitter en als bestuurslid. In de genoemde ALV hebben Alie van Dijk en Cornelie Waling aangegeven dat zij belangstelling hebben om deel te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen en zijn zij in deze vergadering ook gekozen in het bestuur. In de bestuursvergadering van 5 april 2023 is besloten dat Alie van Dijk de nieuwe voorzitter wordt van Dorpsbelangen en Cornelie toetreedt als algemeen bestuurslid. Het bestuur is hierdoor voor het eerst in jaren weer compleet waar wij erg blij mij zijn. In de komende Zandtsternijs zullen zij zich voorstellen.

Zandtstervlag

In het Zandtsternijs van februari 2023 heeft een oproep gestaan of er belangstelling is voor de ’t Zandtstervlag. De aanleiding was de vraag van dorpsgenoten of ze ook een dorpsvlag kunnen kopen en zo ja waar. Helaas had de vereniging geen vlaggen meer in voorraad. Naar aanleiding van de reacties op de oproep heeft het bestuur een tiental vlaggen van het formaat 2 bij 3 meter aangeschaft. Deze vlaggen zijn te koop voor € 85,–.
De vlaggen kunnen via het secretariaat van Dorpsbelangen worden besteld.
E-mail: secretariaat.d.b.tzandt@gmail.com

De dorpskar herhaalde oproep!

Vereniging voor Dorpsbelangen heeft ook een Dorpskar in haar bezit. Deze wordt o.a. gebruikt bij dorpsactiviteiten als rijdende koffie/thee kar en als rijdende kassa. De kar moet echter weer wat opgeknapt worden en  elektra en verlichting moet nagekeken en gerepareerd worden.

Zijn er dorpsgenoten die daaraan willen meewerken?
Je aanmelden kan via het Email adres: secrtariaat.d.b.tzandt@gmail.nl.