Nieuws van de bestuurstafel april 2023

De Algemene ledenvergadering
Op woensdag 22 maart heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gehad. De notulen zullen na goedkeuring door het bestuur in het Zandtsternijs geplaatst worden.

Overleg Dorpsbelangen en Dorpshuis
Voor veel dorpsgenoten is het niet duidelijk dat Dorpsbelangen en het Dorpshuis twee aparte organisaties zijn. Dorpsbelangen is een zelfstandige Vereniging en het Dorpshuis is een zelfstandige Stichting. Ieder heeft dus een eigen bestuur. Dit betekent o.a. dat Dorpsbelangen, net als alle anderen, ook zalen bij het Dorpshuis reserveert en zaalhuur betaald. 
Met ingang van 1 april heeft Stichting Dorpshuis geen beheerder meer voor het Dorpshuis. Dit is wel een zorg voor het hele dorp, want hoe gaat het verder zolang er geen beheerder is? We moeten toch niet het risico lopen dat we het Dorpshuis gaan verliezen. Want wat is een dorp zonder een Dorpshuis? Uiteraard zoekt Stichting Dorpshuis wel naar oplossingen en hopen dat alles goed komt. Daarnaast heeft de stichting  het ook nog steeds druk met het realiseren van een nieuw Dorpshuis naast de toren. Dit alles is een grote verantwoordelijkheid en brengt de nodige zorg met zich mee. Daarom zijn de besturen van Dorpsbelangen en het Dorpshuis sinds kort met elkaar in gesprek gegaan met als doel zorgen en problemen te delen.    

Afscheid als voorzitter Johanna Kroes
Op de ALV heb ik afscheid genomen als voorzitter van Dorpsbelangen. De reden daartoe is dat wij een aantal keren met ziekte te kampen hebben gehad en dat maakt dat ik niet alles meer aan kan. In het verleden heb ik al eens eerder zitting in het bestuur gehad, toen wel de zittingsduur uitgezeten, helaas nu maar 2 jaar. In deze 2 jaar heb ik mijn taak met plezier gedaan en heb veel dorpsbewoners beter leren kennen. Dit vond ik heel prettig en heb genoten van de gesprekken. Ik blijf nog wat actief door o.a. het Zandtsternijs rond te brengen en zit als vrijwilliger nog in enkele werkgroepen. Jullie allen bedankt voor de fijne contacten en samenwerking.

Functie voorzitter Dorpsbelangen vacant
Het voorzitterschap van Dorpsbelangen is nu helaas vacant, maar wordt gelukkig tijdelijk waargenomen door Jan Geersing. Het bestuur blijft echter wel zoeken naar een vaste voorzitter. Om een idee te krijgen wat er van de voorzitter verwacht wordt, staan hieronder enkele taken genoemd zoals:
– bestuursvergaderingen leiden;
– daar waar nodig onder de bestuurders de taken verdelen ;
– speechen bij gelegenheden zoals dodenherdenking en overige
  activiteiten;
– aanspreekpunt voor leden, bestuur, instanties en overige personen;
– bezoekt uitnodigingen en vergaderingen van derden;
– neemt waar nodig deel aan activiteiten.
Voel je er voor om deze functie in te vullen, neem dan gerust contact op met het bestuur om het een en ander te overleggen.

Hangplek voor jongeren
Voor de jongeren onder ons is het moeilijk om een plek te vinden waar ze samen kunnen zijn. De gemeente heeft het dorp nu een “Kjoep” aangeboden. Dit is een verplaatsbare stalen overkapping, een soort kubus met o.a. enkele zitplaatsen. De kjoep wordt tijdelijk in de speeltuin geplaats en later in overleg met de jongeren naar een andere plek overgebracht. Met de jongeren zal overlegd worden hoe de plek en omgeving schoon te houden.

Namens het bestuur, Johanna Kroes, voorzitter