Laatste nieuws

Nieuws van de bestuurstafel mei 2023

Bestuurssamenstelling Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 maart heeft Johanna Kroes afscheid genomen als voorzitter en werd in het Zandtsternijs van april een vacature geplaatst voor een nieuwe voorzitter. Nogmaals willen wij als bestuur...

read more

Nieuws van de bestuurstafel april 2023

De Algemene ledenvergaderingOp woensdag 22 maart heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gehad. De notulen zullen na goedkeuring door het bestuur in het Zandtsternijs geplaatst worden.Overleg Dorpsbelangen en DorpshuisVoor veel dorpsgenoten is...

read more
Wandeltocht Maria Lichtmis 4 februari 2023

Wandeltocht Maria Lichtmis 4 februari 2023

Maria Lichtmis, een feestdag met pannenkoeken en soep. Vertegenwoordigers van de Plaatselijke Commissies van de Kerken Leermens, Zeerijp, Eenum en ’t Zandt,zijn in november weer gestart met de voorbereidingen om de wandeltocht Marialichtmis te...

read more
Het bestuur wenst u…

Het bestuur wenst u…

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst u een EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2023 Komt u klinken op het nieuwe jaar?1 januari, op het Torenplein , aanvang 0.30 uur.Een drankje staat klaar. De torenklok zal om 24.00 uur het nieuwe jaar inluiden!

read more
Nieuws van de bestuurstafel

Nieuws van de bestuurstafel

Nieuws van de bestuurstafel, december 20221.         BEWEEGPLEKKENOp 8 november heeft de werkgroep beweegplekken weer overleg gehad. De plekken waar we graag de beweegapparaten willen hebben en welke...

read more